O nama

Agencija za promet i posredovanje pri kupoprodaji i izdavanju nekretnina "BEOSTIL NEKRETNINE" može se slobodno smatrati Agencijom koja na strogo profesionalan, praktičan i efikasan način obavlja delatnost kupovine, prodavanja, izdavanja i uzimanja u zakup i koja pokriva, kako uže i šire područje grada Beograda, tako i teritoriju Republike Srbije u potpunosti, a i region i zemlje poput Rusije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije i Švajcarske sa kojima je ostvarena bliska saradnja.

Osnivanje Agencije za promet nekretnina "BEOSTIL NEKRETNINE" proizašlo je kao proizvod osluškivanja tržišta, s obzirom da agencija posluje kao ogranak kompanije "STILIKO" d.o.o, koja je sveprisutna na polju trgovine u oblasti prehrambene industrije, konkretnije voća i povrća kao i opremu za pakovanje, preradu i proizvodnju u prehrambenoj i hemijskoj industriji i to od 26. januara 1990.godine, kroz aktivnu saradnju sa Rusijom i brojnim zemljama Evrope.

Ono što "BEOSTIL NEKRETNINE" odvaja od drugih Agencija, jeste, upravo, maksimalno profesionalan pristup u poslovanju, kao i sveprisutnost činjenice da je u ovoj oblasti poslovanja, ili bi bar trebalo tako da bude, prevashodno primaran koncept "kvaliteta pre kvantiteta". Naši agenti, za koje sa ponosom možemo istaći da poseduju značajan stepen iskustva što se tiče terenskog rada, tako i poslovne komunikacije sa klijentima različitog kalibra, najpre će potencijalnom klijentu pružiti sve neophodne informacije koje se tiču uslova i pogodnosti vezano za potpisivanje Ugovora sa Agencijom, a zatim i vezano za nekretninu/e koje je klijent zainteresovan da kupi ili uzme u zakup, ili pak detaljno razmotri uslove oko zastupanja, u slučaju da je u pitanju klijent koji hoće svoju nekretninu da proda ili da u zakup.

Sedište firme nalazi se u samom istorijskom, kulturnom i poslovnom epicentru Beograda u Knez Mihailovoj ulici.

Prostor u kome dočekujemo naše potencijalne i klijente sa kojima već sarađujemo, opremljen je tako da na najbolji mogući način odgovori radnim potrebama naših zaposlenih, i da istovremeno omogući našim klijentima i gostima prijatnu atmosferu dok borave u našim prostorijama radi potpisivanja važnih Ugovora. Primarna delatnost Agencije "BEOSTIL NEKRETNINE" jeste rad na poslovima prometa nekretnina, tačnije rečeno, posredovanje pri kupoprodaji (izdavanju-zakupu) stanova, lokala, kuća, vila, placeva, poslovnog prostora i industrijskog zemljišta. Aktivnosti "BEOSTIL NEKRETNINA" možemo bliže opisati kao jednu celinu stručnih, profesionalnih i zakonskih radnji, jer kao prioritet poslovanja naše Agencije navodimo apsolutnu zaštitu interesa naših klijenata, kao i njihovu pravnu sigurnost. Diskrecija je kategorija našeg poslovanja koju ne treba posebno apostrofirati jer je njegov sastavni deo.

U radu su angažovani:

  • menadžeri kao organizatori posla i analitičari formiranih baza nekretnina i baza kupaca
  • agenti kao komercijalisti na terenu
  • sekretarijat kao služba telemarketinga
  • advokati specijalizovani za rad sa nekretninama
sa ciljem da omoguće komitentima da posao kupoprodaje obave na NAJBRŽI, NAJKVALITETNIJI, NAJSIGURNIJI I NAJJEFTINIJI način, uz brigu o potpunoj diskreciji i pravnoj sigurnosti.

Podrazumevane aktivnosti su:
  -Kontaktiranje klijenata.
  -Uzimanje upita ili zahteva.
  -Izlazak na teren prilikom čega se obavlja fotografisanje prostora i priprema adekvatna dokumentacija.
  -Procena vrednosti predmetne nekretnine na osnovu konkretno postavljenih parametara kvaliteta, što jeste važan segment poslovanja, kao i pozicioniranje svake nekretnine na tržištu.
  -Prezentovanje onih nekretnina klijentu koji odgovaraju kriterijumima pretrage koje je klijent prethodno naveo kao poželjne.
  -Oglašavanje nekretnina u raznorodnim medijima kao što su televizijski i internet specijalizovani oglašivači i portali, dalje, dnevna i nedeljna štampa kao i elektronska izdanja novina.
  -Izlazak na teren u cilju obilaska nekretnine koja zadovoljava uslove koje je naš klijent postavio.
  -Kontaktiranje potencijalnih kupaca i otpočinjanje pregovora.
  -Sačinjavanje kupoprodajnog Ugovora.

Profesionalni pristup poslu, ozbiljnost, pozitivni utisci naših klijenata sa kojima smo već ostvarili neki oblik saradnje, kao i čista i kompletna dokumentacija koja prati kvalitetno izrađene Ugovore, najbolja su "lična karta" Agencije, i odlični su preduslovi za dobro pozicioniranje na samom tržištu nekretnina.

Agencija je upisana u Registar privrednika pod rednim brojem 497.